Senf
Theaterportal

Winnaar Prosceniumprijs 2018 – Nederlands Theater Festival

Deze prijs wordt uitgereikt voor een wezenlijke bijdrage leveren aan het toneelklimaat in Nederland.

Het juryrapport: "De jury ziet in het toneelaanbod van Senf Theaterpartners een mooie balans tussen urgentie en toegankelijkheid, tussen te verwachten kwaliteit en een groeiend aandeel aan risico en maatschappelijk engagement. Tevens doorbreken zij de waterscheiding tussen de gesubsidieerde en de vrije sector. De keuzes in regie en cast laten de grenzen tussen beide sectoren vervagen. Senf ontwikkelt verrassende samenwerkingen en beseft dat de toekomst ligt in een open dialoog met (jonge) makers, gezelschappen en theaters. Dat zorgt in de Nederlandse grote zalen voor zowel nieuw geschreven repertoire als relatief onbekend werk uit het buitenland. (…). Met de ondersteuning aan gesubsidieerde gezelschappen, de vernieuwende samenwerkingen met makers en theaters en het zelf produceren behoort dit bedrijf tot een inspirerende spil in de theaterwereld."

Meer informatie op tf.nl

Foto: Anna van Kooij